10 rzeczy, na które wydajemy 500+

500+ to rządowy program, który zakłada dofinansowanie rodzin wielodzietnych dodatkową comiesięczną kwotą. Z samej istoty programu wynika, że pieniądze te powinny być przeznaczone na dziecko – na ich edukację oraz szeroko pojęty rozwój. Czy w praktyce rzeczywiście tak to wygląda?

Dr hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Marek Kośny przygotował analizę wydatków Polaków, którzy pobierają rządowe świadczenia w ramach programu 500+. Biorąc pod uwagę dynamikę popytu na produkty, od czasu wprowadzenia programu 500+ wcale nie wzrosła sprzedaż książek czy artykułów szkolnych. Najbardziej wzrosły wydatki na różnego rodzaju urządzenia domowe, w tym głównie urządzenia RTV i AGD. Czy zatem nowa lodówka jest najbardziej potrzebna polskiej rodzinie do podwyższenia poziomu edukacji swoich dzieci?

Dwa razy więcej urządzeń domowych…

Okazuje się, że w grupie beneficjentów programu 500+ wydatki na urządzenia domowe wzrosły niemal dwukrotnie. Oto lista 10 kategorii, w których w 2016 roku była największa dynamika wzrostu względem 2015 roku:

• urządzenia domowe – 89,2 %,
• mieszkania i domy (zakup, remont) – 84,3 %,
• środki transportu (zakup) – 61,9 %,
• sprzęt telekomunikacyjny  – 56,9 %,
• turystyka zorganizowana – 40,7 %,
• bieżące remonty i naprawy – 30,4 %,
• wyposażenie mieszkań (art. użytkowe) – 28,5 %,
• odzież – 26,8 %,
• rekreacja (sprzęt) – 24,1 %,
• hotel (zakwaterowanie) – 21,9 %.

Wbrew wszelkim obawom Polaków wzrost wydatków na alkohol nie znalazł się na pierwszym miejscu, choć nie można powiedzieć, że nie był wysoki – wyniósł 18,9%. Nakłady na sprzęt audiowizualny i informatyczny wzrosły natomiast jedynie o 15,3%.

… dwa razy mniej książek

Niestety wydatki na edukację niemal wcale nie poszły w górę. W grupie przedszkoli i podstawówek zanotowano wzrost jedynie o 4,2%, a w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych o 3,4%. Wzrost ten obejmuje jedynie nakłady na korepetycje i czesne. Jednocześnie spadły nakłady na książki i czasopisma, a także na artykuły biurowe – o to aż o 12,7%.

500 + dla dzieci, czy dla rodziców?

Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Mimo dużej dynamiki wzrostu we wszystkich wskazanych wyżej kategoriach, z analiz wynika także, że rodzice przeznaczają jednak więcej pieniędzy na swoje dzieci. Beneficjenci programu 500+ przeznaczyli o 20,3% więcej na kieszonkowe, a także ponad 15% więcej na ubrania i obuwie dla dzieci.